Dutch |English nl | en
Zo kan de 3D-scanauto het ontwerpproces van aannemers versnellen

Geen andere meetmethode is sneller, veiliger en vollediger

Om een nieuwe (snel)weg optimaal te kunnen inpassen in de omgeving moet je weten hoe de omgeving er precies uitziet en waar zich wat bevindt. Vaak zijn voor het inmeten van de omgeving wegafzettingen nodig. Dit is niet alleen hinderlijk voor het wegverkeer, maar de kosten kunnen in extreme gevallen ook oplopen tot wel meer dan € 10.000 ,- per dag. De 3D-scanauto brengt de weg en directe omgeving veilig én zonder verkeersmaatregelen in beeld. En door slimme automatisering van dataverwerking beschikken aannemers sneller over alle informatie die ze nodig hebben. Zo kon aannemerscombinatie De Groene Boog dankzij de scanauto eerder dan beoogd starten met het wegontwerp van de nieuwe A16 Rotterdam.

Enkelvoudige inwinning, meervoudig gebruik

“Joost, we willen eigenlijk ook weten waar de portalen staan in het aansluitende gebied waar we aan het werk zijn. Kunnen jullie dit in kaart brengen?” Het gebeurt vaak dat opdrachtgevers na het inmeten van de omgeving ook nog andere vragen hebben. Zo ook bij het in kaart brengen van de omgeving waar de nieuwe A16 wordt gerealiseerd. Iv-Infra heeft hiervoor in een paar dagen tijd heel veel data ingewonnen én verwerkt tot een opgeschoonde puntenwolk en 360-gradenfoto’s waar de aannemer gemakkelijk alle informatie uit kan halen die nodig is om het ontwerp optimaal af te stemmen op de omgeving.

De vraag was aanvankelijk om alle wegen en viaducten in het gebied in kaart te brengen, maar omdat de scanauto ook de omgeving daaromheen tot op 5 millimeter nauwkeurig meet kan je nog veel meer informatie uit de metingen halen. Van de verkanting, rijsporen, de staat van en het soort wegdek tot de plek van portalen, bomen, geleiderail of lichtmasten. Dus stel dat je tijdens het ontwerpproces wil weten welke objecten in de weg staan voor het nieuw te ontwerpen kunstwerk, dan hoef je geen nieuwe meting te verrichten, maar pak je eenvoudig de puntenwolk of de 360-gradenfoto’s erbij, want daar staat alles in. Je kan in die foto’s zelfs berekenen hoe groot objecten of oppervlaktes zijn, zonder dat je hier aparte software voor moet installeren. 

Nog een stap verder met automatisering

De 3D-scanauto is het resultaat van vakidioten + passie +  focus op continue verbetering + de wens om klanten alsmaar beter te willen bedienen. Er bestaan soortgelijke kant-en-klare apparaten, maar dit wilden wij niet. Wij wilden een betere nauwkeurigheid en een uniek, beter systeem dat nog meer relevante en betrouwbare gegevens levert. We hebben alle sensoren en componenten op de scanauto dan ook zelf samengesteld. En nu de auto zijn toegevoegde waarde heeft bewezen willen we nog een stap verder. Als de processen van het verwerken van de data meer geautomatiseerd kunnen worden, kunnen opdrachtgevers nog sneller over relevante informatie beschikken. Dus dat is waar we nu mee bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld software geschreven die de belijning op de weg, lichtmasten, bomen en geleiderails herkent, en we werken er aan om ook andere informatie te automatiseren, zodat klanten nog eerder kunnen beschikken over de gewenste informatie. Zo willen we ernaar toe werken dat aannemers sneller tot een optimaal ontwerp kunnen komen, en wegbeheerders sneller kunnen beschikken over actuele informatie van hun assets.

Wil je meer weten over de 3D-scanauto? Joost denkt graag met je mee over de kansen en mogelijkheden van de 3D-scanauto voor jouw vraagstuk. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!